Existují jen dvě dědictví, u nichž má cenu doufat, že je předáme našim dětem -  kořeny a křídla.

Holding Carter

O NÁS

Jsme skupinka přátel. Milujeme hudbu, tanec, práci se dřevem. To vše v propojenosti s přírodou, její krásou, léčivou silou matky Země, Universa.

Pro děti, dospělé a seniory vytváříme hudebně - taneční dílny, umělecko - řemeslné tvoření se dřevem

v propojení s ekologickou výchovou. Hledáme kořeny v písních, tanci, ve svobodném vyjádření těla i duše skrze spontánnost, radost, tvorbu, bez omezení věku. Přijďte se pobavit, zařádit si i uvnitřnit se.

Těšíme se na Vás.

Náš team


Kačka 

Na své cestě jsem vystudovala Damu, Divadelní antropologii, Integrační program se zakončením na Autorské tvorbě. Tanci se věnuji od dětství a miluji ho, jako přirozené vyjádření naší duše. Velmi mě oslovil Africký tanec, Feldenkraisova metoda, Tanec pěti rytmů. V současné době se věnuji  cestě k sebeléčení, léčení tancem, které vede k radosti z pohybu, k radosti ze života. Je to intuitivní tanec.

V tanci s dětmi vycházím z přítomného okamžiku. Propojenosti se zemí, nebem, přírodou, Universem. Tančíme v kruhu, pracujeme s představou a s živly -  oheň, voda, země, vzduch. Spontánnost, radost a neomezená tvořivost je hnací silou tance. Při práci s dětmi si přeji podpořit jejich radost z pohybu, poznávání těla a daru, který jim byl dán v jeiich přirozenosti, fantazii, napojení. Tančíme na živou nejlépe indickou rytmickou hudbu i reprodukovanou. Tančit, zpívat může úplně každý, bez omezení. Je to cesta do světa fantazie, očista těla i duše. Jen otevřít křídla a letět.

ENERGETICKÉ TĚLO - uvědomíme si naše energetické tělo, přesah, budeme tančit s představou světla, propojíme se se Sluníčkem.

PRÁCE S HLASEM - budeme vyjadřovat různé zvuky, rozezvučíme tělo v jeho přirozenosti, naučíme se písničky.

VOLNÝ TANEC - na hudbu budeme tančit bez omezení, tak jak cítíme, prostor pro radost, svobodu z pohybu, cokoli je možné, naprosté otevření se v tanci, zároveň vnímání jeden druhého.

PROPOJENÍ SE ZEMÍ - v tanci vyjádříme různé druhy zvířátek, rostlin, stromů - budeme létat jako ptáčci, běhat jako tygři.

PRÁCE S ELEMENTY - budeme pracovat s elementy vody, země, vzduchu, ohně. Voda - v představě se spojíme s řekou, voda nás prostupuje, očišťuje nás. Oheň - v solar plexu se nám ohýnek rozhoří, rozsvítí se Sluníčko, stanou se z nás ohnivci. Vzduch - představa, jak větřík se nás dotýká, prostupuje nás, rozhýbává nás, jako strom. Země - spojení se Zemí, klid, objetí, mateřské lůno, budeme válet sudy, cítit Zemi, spojovat se s ní na srdci, vnímat kosti, klouby.

HARMONIZACE - na konci zklidnění, dýchání, uvnitřnění, meditace.Miloš


Jsem ten, který jest zde proto, aby dotkli jste se hvězd..pro některé blázen, pro jiné oslem, pro další pánem, co z hvězd je poslem...


dále se rád směju a rád si hraju

na buben i na fujaru......


Pro malé i velké vyrábím rád ze dřev kousky s dláty, pilami,vrtáky i brousky.....

A tak vás tímto co nejsrdečněji zvu do dílniček, písniček a divadýlek, co skví se v Chrámu přirody....a říkám si, snad dobré je být i snílek, co klobouček má plný pírek.....

 Od roku 201 se věnuji umělecko řemeslnému zpracování  fotografií, dřeva i kamene a jiných materiálů. Tehdy se píší počátky zrodu ateliéru ELWIRA.cz

Od roku 2012 se též pod tímto názvem prezentujeme, jako studio masáží a terapie.

Miluji hudbu a rád ji tvořím.


Více informací o nás se dozvíte na

www.elwira.cz

    Naše společná vize -

Projekt univerzity života a míru

K přípravě nového člověka třetího tisíciletí a zajištění míru, bratrství a spravedlnosti ve světě by bylo potřeba využít znalostí lidí, kteří se zabývají cennými vzdělávacími metodami vedoucími lidskou povahu k celku, harmonii a prosperitě. Je třeba klást důraz na spolupráci, toleranci, respekt vůči všem lidským bytostem a harmonické soužití s přírodou.  K tomu je potřeba rozvíjet následující disciplíny:

1. výchova k mírumilovnosti a vesmírnému vědomí

2. věda života a budování - uvážlivé využívání energie s důrazem na obranu života a ochranu životního prostředí

3. holistická medicína, která by respektovala tradice jednotlivých národů

4. zemědělské vědy zaměřené na ochranu ekologického řetězce

5. výchova ke správnému stravování, založená na vědách o potravinách a jejich vhodné přípravě

6. vývoj a transformace lidstva - skupiny zaměřené na růst, kreativitu, meditaci a duchovní vývoj

7. umění a kreativita - hudba, umění, divadlo, malířství

8. rodinná výchova, která podporuje solidární společnost

9. vědy zaměřené na komunikaci, jejichž cílem je zlepšení informovanosti v zájmu všech lidí

10. psychologie člověka - aplikovaná psychologie zaměřená na používání 90 % dosud nevyužívané kapacity mozku

11. studium všech světových kultur a náboženství

12. ekonomie a demografie zaměřené na podporu společnosti, která odpovídá základním potřebám každého lidského jedince

13. správa a uvážlivé využívání přírodních zdrojů s důrazem na minimální znečišťování životního prostředí

- vyjmuto z knihy Kurandera - Hernán Huarache Mamani