Existují jen dvě děditství, u nichž má cenu doufat, že je předáme našim dětem

 kořeny a křídla.

Holding Carter

O NÁS

Jsme skupinka přátel. Milujeme hudbu, tanec, práci se dřevem. To vše v propojenosti s přírodou, její krásou, léčivou silou matky Země, Universa.

Pro děti, dospělé, seniory vytváříme hudebně - taneční dílny, umělecko - řemeslné tvoření se dřevem v propojení s ekologickou výchovou. Hledáme kořeny v písních, tanci, ve svobodném vyjádření těla i duše skrze spontánnost, radost, tvorbu, bez omezení věku. Přijďte se pobavit, zařádit si i uvnitřnit se.

Těšíme se na Vás.

Náš team


Kačka 

Na své cestě jsem vystudovala Damu, Divadelní antropologii, Integrační program se zakončením na Autorské tvorbě. Tanci se věnuji od dětství a miluji ho, jako přirozené vyjádření naší duše. Velmi mě oslovil Africký tanec, Feldenkraisova metoda, Tanec pěti rytmů. V současné době se věnuji  cestě k sebeléčení, léčení tancem, které vede k radosti z pohybu, k radosti ze života. Je to intuitivní tanec.

V tanci s dětmi vycházím z přítomného okamžiku. Propojenosti se zemí, nebem, přírodou, Universem. Tančíme v kruhu, pracujeme s představou a s živly -  oheň, voda, země, vzduch. Spontánnost, radost a neomezená tvořivost je hnací silou tance. Při práci s dětmi si přeji podpořit jejich radost z pohybu, poznávání těla a daru, který jim byl dán v jeiich přirozenosti, fantazii, napojení. Tančíme na živou nejlépe indickou rytmickou hudbu i reprodukovanou. Tančit, zpívat může úplně každý, bez omezení. Je to cesta do světa fantazie, očista těla i duše. Jen otevřít křídla a letět.

ENERGETICKÉ TĚLO - uvědomíme si naše energetické tělo, přesah, budeme tančit s představou světla, propojíme se se Sluníčkem.

PRÁCE S HLASEM - budeme vyjadřovat různé zvuky, rozezvučíme tělo v jeho přirozenosti, naučíme se písničky.

VOLNÝ TANEC - na hudbu budeme tančit bez omezení, tak jak cítíme, prostor pro radost, svobodu z pohybu, cokoli je možné, naprosté otevření se v tanci, zároveň vnímání jeden druhého.

PROPOJENÍ SE ZEMÍ - v tanci vyjádříme různé druhy zvířátek, rostlin, stromů - budeme létat jako ptáčci, běhat jako tygři.

PRÁCE S ELEMENTY - budeme pracovat s elementy vody, země, vzduchu, ohně. Voda - v představě se spojíme s řekou, voda nás prostupuje, očišťuje nás. Oheň - v solar plexu se nám ohýnek rozhoří, rozsvítí se Sluníčko, stanou se z nás ohnivci. Vzduch - představa, jak větřík se nás dotýká, prostupuje nás, rozhýbává nás, jako strom. Země - spojení se Zemí, klid, objetí, mateřské lůno, budeme válet sudy, cítit Zemi, spojovat se s ní na srdci, vnímat kosti, klouby.

HARMONIZACE - na konci zklidnění, dýchání, uvnitřnění, meditace.Miloš


Jsem ten který jest, zde proto, aby dotkli jste se hvězd..pro některé blázen, pro jiné oslem, pro další pánem co z hvězd je poslem...


dále se rád směju a rád si hraju

na buben i na fujaru......


Pro malé i velké,vyrábim rád ze dřev kousky,s dláty ,pilamy,vrtáky i brousky.....

A tak vás timto co nejsrdečněji zvu do dílniček ,pisniček a divadýlek, co skví se v Chrámu přirody....a říkám si ...,snad dobré je být i snílek....co klobouček má plný pírek.....

 Od roku 2001 se věnuji umělecko řemeslnému zpracování  fotografií,dřeva i kamene a jiných materiálu,tehdy se píší počátky zrodu atelieru ELWIRA.cz

Od roku 2012 se též pod tímto názvem prezentujeme jako studio masáží a terapie.

Miluji hudbu a rád ji tvořím.


Více informací o nás se dozvíte také na

www.elwira.cz